Ukázky INGE
Video ukazuje mimo jiné zakládání objektů a opatření a jejich aplikaci během povodňové události.
Video si můžete rovněž stáhnout.